Mindfulness en Compassie

Trainingen: data, tijd, kosten en opgeven

Verdiepingscursus 'Compassievol Leven'

Voor wie de basiscursus Mindfulness en stressreductie (of MBCT) heeft gevolgd en nu meer
verdieping wil in de beoefening. En voor wie het lastig vindt om mindfulness te integreren in het
dagelijkse leven en daarbij een milde, vriendelijke houding naar zichzelf en anderen te ontwikkelen.

Startdatum : maandagochtend 24 oktober 2016
Tijd: 9:30-12:00
Data: 9x op rij, laatste dag ma. 19 december 2016
Kosten: 430 euro. Met vroegboekkorting (maand voor startdatum): € 395,-

Het boek 'Compassievol leven' van Frits Koster en Erik van den Brink dient zelf te worden aangeschaft.

Groepsgrootte

Min. 4 en max. 8 deelnemers. We werken met kleine groepen zodat u ruimschoots aan bod komt.

Meer weten? Vraag uitgebreide cursusinformatie op (info@i2l.nl).

(In verband met vakantie zijn we medio augustus weer bereikbaar.)


Inschrijven

In de zomerperiode kunt u zich als volgt inschrijven voor een cursus:

  • Stuur een email met daarin uw naam, adres en telefoonnummer, waarin u aangeeft deel te willen nemen aan welke cursus.
  • Maak het cursusgeld over op rekeningnummer NL47 INGB 0004 8631 42 t.n.v.i2L, Instituut voor Innovatie en leren.
  • Vermeld daarbij  uw naam en de cursus waaraan u wenst deel te nemen.
  • Inschrijving vindt plaats na ontvangst van betaling en in volgorde van datum van betaling ( op onze rekening).
  • Als de cursus vol is, werken we met een wachtlijst.
  • Mocht u desondanks niet meer geplaatst kunnen worden, dan ontvangt u uw inschrijfgeld terug.
  • Direct na de startdatum ontvangt u dit retour op de rekening van waar u het geld heeft overgemaakt.