Mindfulness en Compassie

TRAININGEN: de inhoud

'Compassievol Leven' (MBCL)
(8-weekse Mindfulness verdiepingscursus naar het model van Frits Koster en Erik van den Brink)


Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn:

 • Evolutie van het menselijk brein gericht op overleving
 • Onze drie emotieregulatiesystemen en hoe ze ontregelt kunnen raken
 • Invloed van zelfkritiek op ons en onze relaties
 • Voorstellingsoefeningen en compassietraining die deze ontregeling kunnen herstellen
 • Compassievol spreken, luisteren, handelen, aandacht geven en omgaan met emoties

Wat levert de cursus op?

 • diepgaande erkenning van eigen pijn en lijden
 • een milde houding naar jezelf en anderen
 • dieper gevoel van verbondenheid, warmte engeborgenheid
 • liefdevolle acceptie van jezelf en anderen'Mindfulness Bij Stress Reductie' (MBSR)

(8-weekse introductiecursus
naar het model van Jon Kabat-Zinn)


Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn:

 • opmerkzaam zijn van de eigen manier van reageren op stressvolle situaties
 • aandacht geven aan de ademhaling, lichaamssensaties, (onaangename) emoties en denken
 • zelfacceptatie, mildheid en zelfzorg
 • eigen grenzen respecteren
 • stressvolle en prettige gebeurtenissen

Wat levert de cursus op?

 • met aandacht in het hier-en-nu kunnen zijn
 • een milde houding naar jezelf en anderen
 • effectief omgaan met stress en in balans blijven, ook op moeilijke momenten
 • een individueel plan van aanpak voor de toekomst