Mindfulness en Compassie

Voor wie is het geschikt?

Mindfulness is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan meer rust en balans in zijn
of haar leven. Voor wie minder wil piekeren, meer aan zichzelf wil toekomen, of wil leren
omgaan met pijn- of stressklachten.

Doordat in de benadering onder andere gebruik gemaakt wordt van inzichten afkomstig
uit het boeddhisme, wordt nog wel eens aangenomen dat het erom gaat te leren leven
vanuit de boeddhistische levenshouding. Dit is onjuist. Voor het beoefenen van mindfulness
is het niet nodig om een bepaalde levens- of  geloofsovertuiging te hebben;
mindfulness staat los van religie.

Het is ook niet nodig om al jarenlang meditatie ervaring te hebben. Affiniteit met meditatie
en de wil om ermee aan de slag te gaan is voldoende. Mindfulness is niet geschikt als
je weerzin hebt tegen meditatie, omdat dat nu eenmaal de methode is waarmee we werken.

Er is een aantal specifieke indicaties voor mindfulness:

- stressklachten : MBSR is effectief bij het reduceren van stressgerelateerde klachten, zoals
overspannenheid of burn-out. Maar ook als je het gevoel hebt niet meer aan jezelf toe te komen,
of moeite hebt met het stellen van grenzen en nee-zeggen.
- pijnklachten : MBSR is geschikt. Het helpt om je op een andere manier naar de pijn te
gaan verhouden, waardoor de pijnbeleving verandert. Dit kan bijdragen aan beter functioneren
en het ervaren van welzijn, ondanks pijn en beperkingen.

- risico voor terugval na depressie : MBCT is bewezen effectief bij het voorkomen van
terugval na depressie.


Er ook enkele contra-indicaties: wanneer is mindfulness juist niet geschikt?
Bij bepaalde klachten is het niet verstandig om mindfulness te beoefenen, of is het
eenvoudig niet werkzaam. Dit geldt voor acute psychose of risico daarop, en voor
verslavingsproblemen (aan alcohol of drugs bijvoorbeeld). Daarnaast wordt mensen
die in een te hektische periode in hun leven zitten aangeraden om even te wachten
met deelname aan een training. Dit eenvoudigweg omdat de beoefening van je vraagt
om elke dag ca. 45 minuten te oefenen met meditatie. In te drukke periodes in je leven
is dat vaak simpelweg niet haalbaar.