Mindfulness en Compassie

MINDFULNESS: algemene introductie

Mindfulness betekent 'opmerkzaamheid'. Het houdt de vaardigheid in om je helder
bewust te zijn van al je ervaringen van moment-tot-moment. Mindfulness betekent
volle aandacht geven aan je gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen
zoals ze op het moment zijn, zonder daar een oordeel over te hebben. En zonder
erin te willen sturen of er iets aan te willen veranderen. Vanuit deze accepterende
houding aandacht geven aan hoe de dingen werkelijk zijn, kan helpen bij het
doorbreken van ingesleten gewoontepatronen die ons welbevinden in de weg staan.

Mindfulness is aan te leren. In een mindfulnesstraining wordt de kunst van aanwezig
zijn in het moment beoefend middels aandachtsoefeningen (meditatie). De
benadering is een samensmelting van elementen uit de cognitieve therapie uit
het Westen, en meditatie-oefeningen uit het Oosten, en ontwikkeld door westerse
hulpverleners zoals Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van deze benadering.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de methode effectief is bij het bestrijden van
stress, pijn, vermoeidheid, angst en een bijdrage levert aan het verhogen van welbevinden
en de kwaliteit van leven. Eveneens is de methode effectief gebleken bij het voorkomen
van terugval na depressie.

Er zijn inmiddels meerdere type introductie mindfulnessprogramma's (cursussen) ontwikkeld en
onderzocht. Dit zijn 8-weekse cursus, geschikt voor wie nog niet eerder mindfulness heeft beoefend:

De twee belangrijkste zijn:

  • MBSR - Mindfulness-based Stress Reductie
  • MBCT - Mindfulness-based Cognitieve Therapie (voor terugvalpreventie na depressie)

In onze praktijk werken wij op basis van de MBSR.