Mindfulness en Compassie

WAT IS HET?


Hieronder volgt een zeer beknopte beschrijving van wat mindfulness inhoudt.
Klik in het menu boven op 'mindfulness' voor uitgebreide achtergrondinformatie 
over mindfulness, wat het precies oplevert en voor wie het geschikt is.

Mindfulness
 houdt de vaardigheid in om van moment tot moment bewust te zijn
van wat er gebeurt, in jezelf en daarbuiten. Het gaat om de kunst van aanwezig zijn
in het moment te beoefenen middels  meditatieoefeningen. Deze benadering
is een samensmelting van elementen uit de cognitieve therapie uit het Westen, 
en meditatie oefeningen uit het Oosten, en ontwikkeld door westerse hulpverleners 
zoals Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van deze benadering.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het beoefenen van mindfulness helpt bij
het bestrijden van stress, pijn, vermoeidheid, angst en een bijdrage levert aan het
verhogen van de kwaliteit van leven en welbevinden. Ook is de methode effectief
gebleken bij het voorkomen van terugval na depressie.

Er zijn inmiddels meerdere type mindfulnessprogramma's (cursussen) ontwikkeld en onderzocht.
De twee belangrijkste zijn: 
MBSR - Mindfulness-based Stress Reductie, wat met name geschikt is voor wie beter met stress om
wil leren gaan en
MBCT - Mindfulness-based Cognitieve Therapie (voor terugvalpreventie na depressie), voor wie grip wil
krijgen op zijn of haar stemming en tijdig wil kunnen ingrijpen, op het moment dat sombere gedachten zich 
aandienen die -als er niet voor wordt gewaakt- kunnen leiden tot een nieuwe depressie.