Mindfulness en Compassie

Uitstelgedrag

Coachingstraject geschikt voor wie worstelt met het keer op keer uitstellen van taken en zaken zoals:
  • het nemen van beslissingen in werk en leven
  • het zoeken naar werk of veranderen van baan
  • het afronden van taken op het werk en het halen van deadlines
  • het tijdig uitvoeren van huishoudelijke of adminsitratieve taken
Uitstelgedag kan verschillende oorzaken hebben. Sommigen daarvan zijn wel geschikt voor een
coachingstraject, andere niet. Als blijkt dat uitstelgedrag het directe gevolg zou kunnen zijn van
depressiviteit, psychose of ADHD zal -in elk geval voor diagnostisch onderzoek- doorverwezen worden
naar een psycholoog. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal dan in overleg worden bekeken of
coaching alsnog mogelijk en geschikt is, en op welke manier.

Heeft u een vraag over coaching bij uitstelgedrag? Stel hem hier .