Mindfulness en Compassie

COACHING


Naast trainingen en workshops verzorgen we ook coaching, en
een individueel MBSR begeleidingstraject.

coaching
Voor deze manier van werken is het nodig de 8-weekse MBSR of MBCT

gevolgd te hebben, zodat u in staat bent om te werken met mindfulness
in de gesprekken die gevoerd worden.
Klik links in het menu en lees meer
over de vragen waarmee u terecht
kunt voor coaching.

individuele begeleiding
In een invidueel begeleidingstraject van 8 weken staat dezelfde inhoud
centraal als in de 8-weekse MBSR cursus. In de laatste weken van het
traject zal echter meer ruimte zijn voor de eigen aandachtspunten en
vragen dan in de cursus. Geschikt voor wie om welke reden dan ook liever
1-op-1 met een begeleider werkt dan in een groep.